Spřáhla

Spřáhla

 
Ve velikosti TT je na výběr několik druhů spřáhel. Všechny se dají zařadit do kategorie poloautomatické, ke spojení spřáhel dojde bez zásahu obsluhy (většinou), rozpojení lze provést mechanickým nadzdvednutím určité části spřáhla. Každé doposud mnou vyzkoušené spřáhlo má jistou hranici, funkční nebo vzhledovou. Funkčnost spřáhel může ovlivnit kvalita kolejového svršku, konstrukce vozidel, umístění spřáhla. Vzhled spřáhla moc ovlivnit nelze.
K tomuto kroku mě inspiroval internet, kde jsem narazil na leptanou šroubovku. Cena a několik technických parametrů mě odradily, proto jsem se rozhodl k vlastnímu pokusu.
 
KRITERIA:
1) Výroba musí být jednoduchá, levná a ze snadno dosažitelných materiálů.
2) Vzhledově co nejvíce podobné skotečnosti.
3) Montáž s minimálním zásahem do konstrukce vozidla, nejlépe do původních šachet.
4) Velká tolerance výškových rozdílů osy spřáhla
5) Spolehlivost, zamezení samovolného rozpojování spřáhla.
 
 
POPIS:
Vzhled spřáhla je zjednodušenou šroubovkou bez funkčního šroubu. Toto spřáhlo je mechanické, pro spojení i rozpojení je potřeba zásahu obsluhy, stejně jako v reálu. Montáž se provádí do osy nárazníků, tedy do původní šahty spřáhla ve voze. Montáž do rychlíkových vozů a vozů s kulisou jsem prozatím odložil. Dokud nebudu mít dokončený zkušební provoz. Pravděpodobný postup bude nahrazení kulisy šachtou, třeba od malé železnice, případně vlastní ůprava spodku vozu.
 
 
Spřáhlo je stále ve stádiu vývoje, ale již mám několik poznátku. Začnu tím lepším:
Bod 1 a 2 splněny. K výrobě použitý zvonkový drát průměru 0,5 mm, vzhled prozatím není dokonalý ale při další serii bude použit přípravek. Zvažuji možnost dotvořit na modely vzduchové hadice.
Bod 3 a 4 jednoduchá montáž, zasunutí do šachty a zahnutí přečnívajících drátků. Pozor na pružinku. Z nedostatku volného času, byl provoz cca 3 hodiny.
Přímá kolej: tažení i sunutí bez problémů, žádné náhodné rozvěšení nezaznamenáno.
Oblouk R 310: tažení bez problémů, sunutí, zde se projevuje vůle v uložení spřáhla, délkové toleranci a váze soupravy. Občasné dotýkání nárazníků, hlavně při rázech v soupravě.
Oblouk a vyhybky do “S”, : stejné jako oblouk
Ostatní: Délka spřáhla “šroubovky” aby umožnila spojení vozů s dostatečnou vůlí mezi nárazníky v rozpojeném stavu zasahuje pod hlavu koleje. Vozům to nevadí spřáhlo se voně pohybuje, pro lokomotivy je použitá zkrácená verze, aby šroubovka nezasahovala níž než pluh na lokomotivě, tudíž není možno spojovat vozy šroubovkou z lokomotivy (malá vůle mezi nárazníky). Spřáhlo není kompatibilní s žádným jiným druhem spřáhla.
 
 
ČerTT