EDK 1000 ve velikosti TT 1:120 podruhé

Díky všem za trpělivost, ale přinutit “tisícovku” jezdit není zcela jednoduché.

Abych byl přesnější ne jezdit, ale projíždět malými oblouky (r 286 mm). Přes veškerou snahu s tisícovkou, model je prostě moc dlouhý. Průjezd oblouky je možný jen v případě že bude model jeřábu, rozdělen na dvě samostatné části, které budou mít možnost se v oblouku nezávisle natáčet. Natáčet se musí pouze výložník jeřábu, věž jeřábu se nesmí během jízdy pohnout a musí zůstat v ose jeřábového vozu. V oblouku tvoří výložník přeponu “trojúhelníku”, tvořeného ochranným vozem a jeřábovým vozem, což v praxi znamená že se mění vzdálenost otočného bodu pro výložník na ochranném voze…… A to je teprve začátek.

Proti této snaze ovšem stojí délka výložníku. Podle NEM se tato délka pro projíždění poloměru r 286 mm vůbec nesmí použít…. Délku výložníku lze upravit, tuto verzi jsem zamítl, jelikož by to vyžadovalo přepracovat celý ochranný vůz.

Druhá, poněkud reálnější verze je zmenšit vzdálenost otočných bodů pro výložník. To jsem taky zkusil. Přes velice slibný začátek, akce skončila neúspěchem, výložník vybočuje dovnitř oblouku stále o cca 2 mm víc než je přípustné dle NEM.

Nečekané zjištění! Pro hladký průjezd obloukem je nezbytné správné uložení obou háků do lůžka v ochranném voze. Jinak brání pohybu čepu na kterém se otáčí výložník. Další problém dělají “lana”. Nesmí být ani moc volné, ani moc napnuté. Když jsou volné nekontrolovatelně přesahují a hrozí jejich zachycení o okolí tratě. Moc napnutá “lana”, zase nedovolují volný pohyb výložníku. Na lanech budu muset ještě zapracovat.

Dva obrázky z odstavného nádraží žst. Modrá.

Dobrá zpráva je že jsem našel kolejiště na kterém model EDK 1000 projede, alespoň pokud se vyhnu třem místům, pro tisícovku neprůjezdným a hlavně jeřáb zůstane na hlavní dvoukolejné trati. Na lokálku jsem s jeřábem naštěstí nedostal povolení k vjezdu 🙂 Jedná se o kolejiště modelářů z Holešova, kde jsem využil polední přestávky, při výstavě a natočil krátké video. Na hlavní trati je minimální poloměr r310 mm.

Hodně modelářských úspěchů

ČerTT