Osmička

Osmička

Kolejiště znázorňuje odbočnou stanici na hlavní traťi. Nádraží Heřmanice leží na jednololejné trati z Borku do Řečnice. Z Heřmanic odbočuje trať do Malé Deštné.
 
 
Z nedostatku prostoru je vedlejší trať bez koncové stanice, odbočná trať končí v tunelu, pro vytočení oblouku z nádraží do tunelu, je třeba použít velmi malý poloměr oblouku r 268 mm. Toto řešení sice umožní mít odbočnou stanici, jsou tu ovšem jistá omezení. Vedlejší trati je bez nákladní dopravy, v osobní dopravě postačuje motorový vůz. Tento výpadek v provozu je nahrazen vydatným posunem ve stanici. Do nádraží Heřmanice je napojeno několik vleček, Vlečka ZNZ, vlečka Magnetonu a vlečka místních Uhelných skladů. Na plánku jsou nakresleny pouze dvě vlečky, pravá strana mi přišla moc prázdná, připadalo mi to jako plýtvání prostorem.
 
 
Velikost kolejiště a hlavně sklonové poměry výrazně ovlivňují zdejší dopravu. Odbočka do Malé Deštné je sice bez nákladní dopravy, zároveň však nabízí jinou zajímavou možnost. Při troše fantazie a za předpokladu provozu krátkých dvounápravových motorových vozu, se nabízí varianta rozšíření trati do Malé Deštné ještě o jednu odbočku. Teoreticky se jedná o situaci kdy se za tunelem trať dělí na dvě. Na obou tratích lze provozovat pouze osobní dopravu.
Oba motorové vozy budou odjíždět samostatně ze druhé koleje, na příjezdu se v Heřmanicích můžou spojit a společně odjet do Borku nebo Řečnice. Kolej v tunelu se ovšem bude muset prodloužit, aby se na ni daly umístit dva úseky a druhý mototrový vůz nezastavil hned za tunelovým portálem, to by celou vizi pokazilo.
 
 
 
 
Základní představa o kolejišti je téměř hotová, nadešel čas věnovat se zase mojí oblíbené administrativní činnosti, jako tvorba GVD, sestavení oběhů, a staničního řádu pro žst. Heřmanice.
Plánek ve WT http://www.ulozto.cz/xtjqZJW/hermanice-tra