MOKOKO aneb mini kolejiště

MOKOKO, co to vlastně znamená?
MOdelové KOlejiště na KOberci, (Malá železnice s.r.o) jak už sám název napovídá slouží k provozování modelové železnice na podlaze. Jedná se o samostatné díly. Systém využívá modelové kolejivo TILLIG s podložím.
Díly lze spojovat navzájem nebo pomocí zmíněného kolejiva, to umožní pokaždé sestavit jiný tvar kolejiště. Rovněž skladování je snadné každý díl má krabici do té se po ukončení “provozu” uloží. Začit se dá i s jedním dílem mokoka, na rozšíření třeba start setu. Pro víc zábavy jsou díly stanice a depa vybaveny izolovanými úseky, které umožňují střídání souprav jako na skutečném kolejišti.
Popis:
 
Délka dílu je 664mm což je 4 x166 mm (délka jedné rovné koleje), šířka je u jednotlivých dílů různá podle počtu kolejí na dílu, atd. Základní schéma jde vyjádřit jako dvakrát rovná kolej plus dě obloukové koleje. Což vyhovuje jako rozšíření start setu, ten tvoří většinou ovál kolejí, se dvěma rovnýma kolejema, ty se použijí na doplnění k dílu mokoka.
Rozdělení dílů:
 
Díly se dají rozdělit na Širou trať, díly nemají žádné kolejové rozvětvení. jedná se o díly Zastávka, Tunel… Tyto díly mohou být v zrcadlovém provedení
Staniční díly, Díl stanice A, Díl stanice B, Depo. Rovněž tyto díly jsou v zrcadlovém provedení
Elektroinstalace:
 
Mokoko nepotřebuje žádné externí zdroje. Vyhybky mají ruční přestavníky. Ovládání izolovaných úseků je pouze na dílech stanice a depa a to je napájeno z kolejí. Tyto díly mají ovládací pult s nákresem kolejového schématu a vypínači izolovaných úseku. Navíc obsahují přepínač, jež umožní elektricky rozdělit stanice a umožnit tak jezdění na dva nezávislé ovladače (trafa)