MINI RYCHLÍKOVÁ STANICE

Mini Rychlíková stanice

Předně chci upozornit kolegy “moduláře” že tohle kolejiště by asi neměli vidět, mohlo by vyvolat nevolnostÚžasný. Všechno je tu mini, i tak se na kolejiště vešlo všechno podstatné. Nezbytná pošta, dvoumístná remíza, sklady a kolej pro STP (Stanice technických prohlídek, pro osobní vozy), hlavní a vedlejší trať. Původně jsem zvažoval i továrnu….ale nedostatek místa mě donutil tento záměr neuskutečnit, snad příště.
Kolejiště je v mojí oblíbené velikosti TT o rozměru 450 x 220 (80) cm. SN na hlavní trati je tvořeno přesuvnou 140 x 80 cm a celé se v době pracovního klidu odšroubuje a může se uzchovat pod kolejiště. I tak lze kolejiště provozovat na Spojovací Dráze. Spojovací Dráha má SN pod stanicí.
Kolejiště představuje fiktivní hlavní trať ze stanice ( názvy stanic jsou jen v pracovní verzi ) Nové Město, přes zastávku Staré Město do SN označeného jako Konec A. Za řekou se na mostě nachází odbočka Most, odtud odbočuje vedlejší trať (označená jako Spojovací Dráha), za odbočkou je zastávka Hrádeček, trať pokračuje tunelem kde spirálou trať klesá k zastávce Město zastávka, pokračuje přes most do v tunelu skrytého SN označeného jako Konec B
plán kolejiště
Idea kolejiště je takováto.
Kolejiště představuje smyšlenou část města s komečnou stanicí. Elektrifikovaná dvoukolejka představuje hlavní trať napojující naši stanicí na ostatní železniční síť, vedlejší trať propojuje naše nádraží a další nádraží ve městě (DEPO), pojmenoval jsem ji “Spojovací Dráha” Kolejiště je pro milovníky osobní dopravy. Nákladní doprava je zde velmi slabá, v podstatě nějaké Mn vlaky se spěšninami ke skladišti, naftu pro depo, poštovní Rn a několik Pn které přechází mezí Spojovací a Hlavní tratí. Kolejiště je umístěno do městské aglomerace, což navozuje dojem velkoměsta, tím se opodstatňuje vydatná osobní doprava. V Novém Městě je malé depo pro zbrojení lokomotiv naftou a běžnou údržbu, ostatní opravy se provadí v hlavním depu, kam lze naplánovat lokomotivní vlaky, nebo se to dá obejít jako že jsou lokomotivy během pobytu v SN (Konec B) ošetřeny v depu, případně vystřídány jiným turnusovým strojem
plán stanice Nové Město
DÉLKY STANIČNÍCH KOLEJÍ
1/ 99 cm (127 cm v provedení podle náhledu) slouží nákladní dopravě jako vjezdová kolej.
2/ 99 cm teoreticky to je strojová objízdná kolej ale pro nedostatek místa ji lze použít i pro odstavení souprav mezi výkony takže je spíš manipulační kolejí.
3/ 24 cm pro vjezd a výjezd z depa taky na ní bývá odstaven staniční posun
4/ 99 cm nástupiště č.2, nejdelší kolej pro osobní vlaky pro EX, R,
6/ 89 cm nástupiště č.2
8/ 91 cm nástupiště č.1
10/ 74 cm kusá, nástupiště č.1 pro vratné soupravy (motorové vozy na Spojovací Dráze)
13/ 99 cm kolej STP pro opravy osobních souprav
25/ 66 cm skladištní kolej pro nakládku a vykládku spěšnin a ostatního zboží
25a/ 49 cm slouži pro odstavení poškozených vozů, nebo pro odstavení nehodového vlaku ( tu je nepříjemný výjezd vlaku musí se vytáhnout vozy od rampy)
31 a 33/ 49 cm remíza slouží pro zbrojení,opravy a vyčkávání motorových lokomotiv a vozů ze Spojovací dráhy
46/ 41 cm poštovní kolej pouze pro potřeby poštovní pobočky (nakládka, vykládka zásilek)
1a, 4a/ 24 cm pro manipulaci při objíždění souprav.
pohled od depa
pohled od pošty

PROVOZ

Grafikon pro osobní vlaky.
Na Spojovací Dráze se v turnusové vozbě osobních vlaků střídají dva motorové vozy M262 a M240 .
M262 veze tyto osobní vlaky
MOs 4450, 4451, 4452, 4459, udržba v depu, 4460, 4463, 4464,4469, 4470, 4475, 4476, 4479, udržba v depu
M240 veze tyto osobní vlaky
MOs4453, udržba v depu, 4456, 4457,4458, 4461,4462,4465, 4467, udržba v depu, 4472, 4473, 4474, 4477, 4478
Zbylé dva páry osobních vlaků OS 4454, 4455 a OS 4468, 4471 odveze posilová osobní soprava z hlavní tratě
Na hlavní trati jsou v turnusu tři soupravy osobních vlaků elektrická jednotka EM 488, patrová souprava Bp 930 a souprava složená 2x Bai + Da případně DFa
EOS 1 / EM 488veze tyto osobní vlaky
EOS 3400, 3403, 3404, 3407, 3406, 3411, 3410, 3415, 3414, 3417, 3416, 3421, souprava na údržbu STP, 3424, 3429, 3430, 3433, 3437, 3438, 3439, souprava na údržbu STP
EOS 2 / Bp930 veze tyto osobní vlaky
OS 3401, 3402, 3405, 3408, 3413, souprava na údržbu STP, 3418, 3423, 3422, 3427, 3428, 3431, 3432, 3435,3436
EOS 3 / 2x Bai+ Da veze tyto osobní vlaky
OS 3409, 4454, 4455, souprava na údržbu STP, 3412, 3419, 3420, 3425, 4468, 4471, souprava na údržbu STP, 3440
Stanice technických prohlídek STP
Všechno se provozem opotřebovává a proto vyžaduje údržbu. Jinak tomu není ani v železničním provozu. V reálném provozu se soupravy přistavují podle kilometrického proběhu, na kolejišti jízda jedné soupravy může simulovat více souprav.
Soupravy jsou přistavovány na prohlídku a běžné opravy, rovněž se zde provádí úklid souprav.
Časový harmonogram pro přístavbu souprav na kolej č.13 STP
Souprava
pro vozy od R 0:00 – 7:30
EOS 3 Od vlaku OS 4471 7:30 – 9:00 na vlak OS 3412
EOS 2 od vlaku OS 3413 9:00 – 12:00 na vlak OS 3418
pro vozy od R 12:00 – 14:00
EOS 1 od vlaku EMO 3421 14:00 – 15:30 na vlak EOS 3424
pro vozy od R 15:30 – 18:00
EOS 3 od vlaku OS 4471 18:00 – 23:00 na vlak OS 3440
pro vozy od R 23:00 – 0:00
Harmonogram přístavby rychlíkových souprav nemám hotový to ponechám fantazii. Podobný harmonogram je třeba sestavit i pro přistavování lokomotiv a motorových vozů do depa. K tomu si můžeme přimyslet nějakou tu mimořádnou situaci a je o zábavu postaráno.
K tomu ještě řazení, nebo přepřahy pro mezinárodní expresy a rychlíky, kdo si vzpomene na nákladní dopravu….
Pro názornou představu příklad řazení rychlíků
První dvě soupravy mezinárodních rychlíků budou jezdit bezezměny, předpokládaná trasa je průjezd mezi oběma SN tedy pojedou přes hlavní trať na spojovačku a opačně. Z důvodu “úklidu” soupravy předpokládám jízdu tam i zpět v rychlém sledu aby se souprava dala rychle odstranit z kolejiště.
Vnitro rychlíky budou končit a tudíš se můžou sestavovat v Novém Městě.
Pro sestavu je potřeba 3x vůz druhé třídy řady Ba, 1x vůz první a druhé třídy řady ABa, 2x lehátkový vůz Bac (pro noční rychlíky), 1x vůz se služebním oddílem BDa, 1x služební vůz s poštovním oddílem řady DFa, ale může být i samostatný poštovní vůz Fa, 1x jídelní vůz řady WR . Kombinace těchto vozů složí všechny soupravy.
Úplné minimum 2x Ba, 1x ABa, na výměnu se budou v soupravě střídat vozy BDa, DFa (Fa), WR. Přičemž na deních soupravách se bude střídat jídelní vůz se služebním a noční rychlíky povezou poštovní vůz.
a jeden příklad jak to vypadá když člověk už začne opravdu blbnout…
Střídání na mostě, pohled z “nábřeží”
pohled na město od nádraží
v levo zastávka Hrádek v pravo Staré Město
Většina domácích kolejišť je v podstatě stanice na vedlejší trati a vlaky z ní odjíždějí do důležitějších stanic, tak jsem si tu logiku otočil a tohle je ta důležitější stanice sem všechny ty pomyslné vlaky míří, tady jsou ty školy a lidi sem jezdí do práce. Mrkající Jestli se to povedlo nechám na někom jiném.
ČerTT

Napsat komentář