MINI RYCHLÍKOVÁ STANICE II.

HLAVNÍ NÁDRAŽÍ v TT

 
Projekt: “Hlavní Nádraží” v TT
 
Volná tvorba představuje část významné železniční stanice
 
Rozměr kolejiště: 410 cm x 150 cm
 
Délka souprav: nejdelší souprava jednotlivě 210 cm, běžná délka souprav 120 – 150 cm, vratné soupravy 75 cm.
 
Nejdelší staniční koleje: průjezdná kol.č.8 – 229 cm, u nástupiště kol.č.10 – 190 cm,
 
 
 
Kolejiště je pouze pro osobní dopravu, nákladní doprava je zde pouze v podobě přepravy spěšnin a poštovních zásilek, ostatní nákladní doprava je zde vyloučena. Stanice se dělí na osobní a odstavné nádraží. Osobní nádraží má šest průjezdných (č. 1,2,4,5,6,8) koleje č. 1,2,5,lze použít i jako kusé a devět kusých kolejí (č. 3,7,9,10,11,12,13,14,16), koleje č.2a,10a, 18, slouží k odstavování lokomotiv.
Rozmístění průjezdných kolejí neumožňuje jejich souběžné obsazení soupravami,lze využít jen dvě průjezdné koleje současně.
Odstavné nádraží ma pět kusých kolejí (č. 18,20,22,24,26). Kolej č. 26 je kolejí skladištní, ostatní se využívají k odstavování souprav a vozů.
 
 
Stanice: levé zhlaví je zjednodušeno a ukryto pod halou, pravé zhlaví, téměř v reálné podobě, pokračuje za portály tunelů č. II.a III. kde je kolejová splítka mezi traťovými kolejemi. , která má umožňit odjezdy dlouhých souprav libovolným tunelem č.II. nebo č.III.(vyjma kusého tunelů č. I., kol C a D, ten je permanentně určeny pouze pro posun jako výtažné koleje), zárověň mohou být krátké vratné soupravy uschovány mimo SN v tunelu č. III. na kolejích A a B
 
 
SN: na plánku není SN nakresleno, lze zvolit provedení kdy budou koleje ve směru šipek navzájem propojeny a vznikne ovál, ten lze využít jako automat, kde se bude několik souprav neustále střídat s využitím dvojitých kolejových spojek za kulisou, lze soupravy předjíždět. Další běžně používanou možností je pokračovat s tratěmí ve směru šipek tobogánem do podpalubí kde je dostatek prostoru, pro vytvoření SN. To lze doplnit o vratné smyčky pro otáčení souprav. Jako SN bych se přiklonil k využití posuvny, jelikož většina provozovaných souprav bude mít stejnou délku, bude přesuvna celá délkově využitá. Takovou technickou finesou, by byl “výtah pro soupravy” Nad kolejištěm v místech šipek za kulisou bude vitrína s poličkama na kterých budou soupravy, mechanismus bude poličkama pohybovat nahoru a dolů, podle vybrané soupravy nastaví patro do úrovně kolejí za kulisou souprava vyjede z poličky a místo ní do poličky najede jiná souprava, nebo bude volné místo sloužit pro průjezdy souprav.
 
 
Provoz na kolejišti: Mezinárodní i vnitro rychlíky, expresy, osobáky, v osobní dopravě prakticky všechno co v reálu jezdí jediné omezení je délkové na průjezdu je to max osmivozová souprava rychlíkových Ypsilonů u končících souprav sedm vozu typuY
 
 
 
Jízdní řád: tak o ten se vyjímečně vůbec ani snažit nebudu.Úžasný Prostě dnem i nocí rychlík za rychlíkem fantazii se meze nekladou.
Jen doufám že tu nikomu nechybí depoSmějící se…, ano je to schválně aby zde mohly jezdit i lokomotivní vlaky.
 
ČerTT

Napsat komentář