Mini eNkové kolejiště III.

 

Mini kolejiště za tři dny. Už skoro jezdím..

Prozatím veškerá moje práce spočívá v pokládce kolejí a oživení na viditelné části kolejiště. Skrytá část zůstává záměrně v ústraní mého zájmu, do doby než budu mít vymyšlené, (postavené) budovy a kulisu. To je poznámka do budoucna a nyní zase návrat do současnosti.
 
Do míst kde jsou vyhybky jsem vyvrtal v OSB desce díry pro umístění přestavníků na spodní stranu, ke kterému nedeošlo…Smějící se. Celou plochu viditelné části minikolejiště jsem polepil 6mm tlustou tlumící deskou, stejnou jsem použil i na výrobu krabiček na modely. K lepení jsem použil Duvilax.
 
 
Jako první jsem přilepil kolej na točnu. Boční stěny na točně mají zabránit přepadnutí modelů v případě vykolejení, boční stěny jsou schválně lepené šikmo, při postavění bočních stěn na kolmo se mi špatně manipulovalo s modely a nebylo dobře vidět na kolej. Až budu plánovat točnu příště, umístím střed otáčení asi do třetiny délky mostu, bude se lépe najíždět na pozici.
 
 
 
Od točny jsem postupoval dál, rozměřit umístění vyhybky, vyřezat drážku v podložce pro dráty elektroinstalace. A nyní přišlo to nejzásadnější rozhodnutí, vyhybkové přestavníky…
Po hodně dlouhém váhání jsem se rozhodl použít jako přestavník páčkový přepínač. Vzhled k malé šířce kolejiště jsem umístil vypínače do podélné osy, jinak by hrozilo drkání s kolejištěn při přestavování vyhybek. Jako táhlo k vyhybce jsem použil silonový bovden, vyztužený ocelovou strunou. Struna má na jedné straně ohnutý háček pro táhlo vyhybky, na druhé straně je očko kolem páčky přepínače. Očko je odsazené od středu bovdenu, to umožňuje ocelové struně kompenzovat rozdíl mezi zdvihem páčky přepínače a táhlem vyhybky. Prozatím ještě nemám vymyšlené uchycení přepínačů, takže jsou provizorně opřené z jedné strany o desku a z druhé stravy o matičky přišroubované vrutem k rámu, hrozná fušeřina, ale funkčníÚžasný . Oba kraje bovdenu jsou u vyhybek proti ohybu opřené o hřebíček ( do tlumící desky pod kolejí měly tendenci se zarývat, tím se zhoršovala funkčnost). U vypínaču jsou bovdeny navíc přilepené tavnou tyčinkou, proti posunutí, část vedení na viditelné straně bude zalepená při dodělání terénu.
 
 
 
 
Elektro instalace je jedním slovem zklamání. Ze spousty vypínačů co se mi doma různě povalují nepasuje do projektu ani jeden. Buď nejsou třípolohové nebo nejsou dvouřadé, k vzteku Zamračený. Vypínače budu muset asi koupit, nebo udělám nějakou změnu v plánech.
Koleje jsou oboustraně izolované, vzhledem k velmi malé délce kolejových úsekú, jsem zvolil jedno bodové napájení kolejí ( napájení je pouze v jednom místě, většinou na kraji koleje)
 
Koleje jsou na místech kde bude nádvoří a koleje budou zakryté lepené tavnou tyčinkou, ostatní je ponecháno volně a koleje budu lepit až při dodělávání budov a terénu.
 
CENA:
Všechno co jsem použil jsem měl doma, takže dám paušální cenu. Bovdeny ,struna, vypínače, zvonkový drát.. 100,-kč
Celkem … 5487,-kč
 
ČAS: T – 56 hodin, POKLÁDKA KOLEJIVA
Sobota: s přestávkama jsem celý den věnoval kolejišti , nejvíc vymýšlení a konstrukci přestavníku. Taky jsem se věnoval testovacím jízdám, ověřování funkčnosti přestavníků. Odhadem práce 8,5 hod.
Neděle: pokládka kolejiva , testovací jízdy, cca 1,5 hod.
zbývající čas: T – 46 hodin
 
Jdu hledat náměty na budovy, taky bych měl udělat ovládací pult.
ČerTT