Kotlové vozy řady R s ocelovým kotlem

ČSD R , Rh, Rhi, 200hl v TT
Verze kotle 125hl a 200hl

Když už je tiskárna doma je třeba ji řádně otestovat a to se nejlíp dělá na kulatých věcech. Takže padlo rozhodnutí vytisknout model kotlového vozu.

Kotle řady R a Rhi

Jako vzor posloužily kotlové vozy vozové skupiny 10 na jednotném podvozku s rozvorem 4,5 metru u ČSD označené řadou R . Původně mělo jít o vůz řady R /Rt/ Rth/ Rtr o objemu 125 hl ocelový kotel pro přepravu kyselin atd.. Model taky vznikl, ale nebyl to ten typický kotel, něco mu chybělo… prostě ten kotel je malý.

R 125hl kotel se mi zdá málo “výrazný”

Takže skoro souběžně vznikal model kotlového vozu 10 vozové skupiny řady R / Rh /Rhi, o objemu 200hl ocelový kotel v různých variantách, bez nebo s jedním nebo dvěma topnými registry, s izolací nebo bez izolace. Prozatím nejsou kotle ve variantě s armatůrou vytápění.

R 200 hl vypadá “mohutnější”

Samotné kotle se liší armatůrou na vrchu i spodku kotle. Pro přepravu kyselin atd.. je kotel s vrchním plněním i odsáváním (kotel nemá spodní vypouštění), přičemž je varianta zda jsou armatůry pod krytem nebo bez krytu. Ostatní varianty mají standardní provedení plnícího otvoru. Pro spodní vypouštění je k dispozici varianta se šoupátkém, nebo kohoutem, v obou případech je konec potrubí uzavřen víkem. Model kotle je ze spodní strany opatřen otvorem, kam lze umístit závaží pro dovážení modelu, max 2x matice M6 (do každé drážky jedna).

Na vozech se používaly tři varianty pojezdu. S jednoduchýma závěskama pružnic byly dva a jeden s dvojitýma závěskama pružnic.

Pojezd s jednoduchýma závěskama pružnic a kluznými ložisky – vz45

Ještě musím zapracovat na čitelnosti nápisů, kluzné ložiska vz45

Pojezd s jednoduchýma závěskama pružnic a valivými ložisky – vz59V

Ložiska vz59V

Pojezd s dvojitýma závěskama pružnic a valivýma ložiskama

Dvojité závěsy pružnic

Další velice zajímavou částí je budka pro brzdaře, Původví plán na obyčejnou brzdařskou budku nevyšel a tak je brzdařská budka s vnitřním vybavením. Sedátko a páka ruční brzdy a když už jsou dveře na dolepení tak jaké? Takže s obdélníkovým oknem, se zaobleným oknem a taky raritní celo dřevěné dveře.

Půlkulaté okno a obdélníkové okno dveří budky brzdaře
celodřevěné provedení dveří brzdařské budky a půlkulaté okno
Pohled “do dílny brzdaře” brzdařská budky s “vnitřním vybavením”

Žebříky po stranách kotle tvoří jeden díl s lávkami na kotli

Nakonec čelník, model pro použití s kulisou krátkého spřáhla (SDV) působil prázdně, tak dostal madla pro posunovače, atrapu tažného háku a brzdový kohout. Variantu čelníku pro šachtu spřáhla ještě nemám udělanou, ale vzhledem ke konstrukci bude bez háku a brzdového kohoutu.

Čelník modelu, ten brzdový kohout sme trochu zalil barvou

Model kotlového vozu ČSD řady R s ocelovým kotlem o objemu 200 hl, pojezd v provedení bez cedulí na popisy, s kluznými ložisky vz45 a jednoduchým zavěšením pružnic. Vůz určen pro přepravu hořlavých látek.

R 200 hl z 3D tisku
Model kotlového vozu ČSD řady R před zavedením dvanácti místného číslování vozů

Model kotlového vozu ČSD řady R / Rh s ocelovým kotlem o objemu 200hl, pojezd u modelu s jedním topným registrem v provedení s dvojitým zavěšením pružnic, u modelu se dvěma topnými registry pojezd s jednoduchým zavěšením pružnic. Vozy určené k přepravě nerostných olejů a kapalných uhlovodíků.

Obtisky pochází od p. Jirána
Obtisky nejsou původně určeny pro tento vůz
Rh se zrušeným vytápěním kotle

Model kotlového vozu ČSD řady R /Rhi s ocelovým kotlem s tepelnou izolací s jedním nebo dvěma topnými registry o objemu 200hl. Oba modely mají jednoducé zavěšení pružnic. Vozy určené k přepravě horkého dehtu a pro horské nerostné oleje, fenol, odpadní oleje, uhlovodíky, kyseliny, hydroxidy, vodní sklo, horké pryskyřice atd.

Rhi ČSD
Rhi ČSD s jedním topným registrem
Rhi ČSD se dvěma topnými registry

Výše zmíněná varianta vozu pro přepravu kyselin je po aktuálně zjištěné nepřesnosti zpět na “rýsovacím prkně” bude doplněno až bude model opraven.

Daň za technologii výroby je vrstvení materiálu a na modelu to je vidět, podotýkám že modely na fotkách nejsou tmelené jen nastříkané lesklou barvou. Jedinou úpravou je jemné přebroušení povrchu, aby se barva lepe přichytila.

Stavebnice vypadá takhle . Kotel- dle výběru, Pojezd- dle výběru, Plošina s budkou brzdaře, Dveře budky- dle výběru, Čelník na stranu A a B, Žebřík s lávkama na kotel. Lepit stavebnici doporučuji vteřinovým lepidlem, materiál stavebnice je resin, lepidla na plastikové modely jsou nepoužitelné.

Kompletní stavebnice vozu řady R /Rh /Rhi ČSD

Stavebnice NEOBSAHUJE: dvojkolí, popisky, kulisu krátkého spřáhla. Pro tyto stavebnice je nejvhodnější použít dvojkolí s průměrem 8,3mm. Kulisu krátkého spřáhla , lze použít od SDV a obtisky od p.Jirána.

Další info na certt.tc@gmail.com

Jedna společná z tiskunových modelů

ČerTT