ZEZZ

Zjednodušené Elektronické Zabezpečovací Zařízení

Aktuálně trpím nedostatkem času, abych mohl pokračovat na chladících vozech, tak aby to nevypadalo že spím dovolím si představit jiný projekt. Jedná se o staniční zabezpečovací zařízení, které jsem ve spoluprácí s Malou železnicí s.r.o dokončil na jaře letošního roku. Je určen pro ovládání stanice Malá Deštná, která je součástí budovaného segmentového kolejiště železničních modelářů z Valašského Meziříčí (VKZM). Více zde.

Úplně původní plán byl vytvořit mechanické ovládání stanice, tomu ovšem brání stavebnicové provedení kolejiště, kdy se podle prostorových možností mění pozice obsluhy a při použití bovdenů a táhel není možno tuto podmínku dodržet. A tím začala etapa vývoje ZEZZ. Jelikož se jedná o analogové kolejiště společně započal vývoj pulzního regulátoru pod označením PROMZ (Pulsní Regulátor Ovladač Modelové Železnice)

Požadavky na ZEZZ:

1/ Vzhled ovládacího pultu: Záměrem bylo aby co nejvěrněji kopíroval reálnou předlohu (releové zabezpečovací zařízení). To se úplně nepodařilo, jelikož jsem do ovládacího pultu potřeboval dostat i jiné ovládací prvky, ovladač rychlosti atd..

2/ Eliminace chyb obsluhy: To se podařilo jen částečně, po zkušebním provozu jsem některé funkce jako hlídání směru jizdy zrušil, nebo spíše zmírnil, komplikovalo to provoz a výsledný efekt nebyl takový jaký jsem chtěl. Ovšem kupříkladu ze stanice nelze odjet bez souhlasu sousední stanice.

Popis ovládacího pultu:

Tlačítko OSVĚTLENÍ KOLEJIŠTĚ: stiskem se na kolejovém reliéfu rozsvíti průsvitky podle aktuální polohy výměn, po uplynutí cca 5 sek. zhasnou

Tlačítko DEN / NOC: je určeno k ovládání osvětlení na kolejišti, momentálně funkce symbolizována znakem + na displeji

Tlačítko JE KOLEJ VOLNÁ? : speciální funkce pro vytvoření zrušení obsazení dopravní koleje ve stanici ( přidání odebrání soupravy na / z kolejiště)

Tlačítka OVLÁDÁNÍ PROMZ: Slouží jako pomocné stavědlo ( lze přestavovat vyhybky, nezávisle na postavené jízdní cestě)

Dvouřádkový displej: První řádek zobrazuje aktuální nastavení rychlosti / polohy potenciometru v procentech, dvojice << / >> určuje aktuální směr jízdy. Následuje zobrazení jízdního režimu JÍZDA / POSUN/ prázdné pole značí “pohotovostní režim” ( není postavená jízdní cesta). Dále se zde zobrazuje druh vlaku před nabídkou vlaku sousední stanici. a úplně v pravo běží modelový čas aktuální nastavení je jeden modelový den za cca 90 minut. Druhý řádek zobrazuje informace k vlaku zjednodušený GVD nahrazuje hlasovou ( telefonickou) komunikaci

Tlačítko PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST: Umožňuje vjezd na obsazenou kolej

Tlačítko RUŠENÍ JÍZDNÍ CESTY: slouží k rušení jízdní cesty.

Tlačítko VYP. ZVUKU PŘEDHLÁŠKY: Slouží k vypnutí zvuku při nabídce vlaku

Tlačítka v kolejovém reliefu: Slouží ke stavění jízdní cesty, společně s tlačítky VJEZD / ODJEZD.

Tlačítka SMĚR POSUN STOP a potenciometr: Ovládacíprvky PROMZ tlačítka pro změnu směru jízdy ( dostupné pouze při nulové rychlosti a v režimu posun) změna jízdního režimu (dostupné pouze v režimu JÍZDA, kdy je možno přepnout PROMZ na režim posun, při nechtěném rozpojení soupravy apod.) Tlačítko STOP: stiskem dojde k okamžitému odpojení napájení kolejových obvodů, nezáleží na režimu ovladače. Pro návrat do jízdního režimu je nutno nejprve potenciometr otočit do nulové polohy. POTENCIOMETR: v režimu POSUN je max rychlost omezena na 1/2 nebo 1/3 max rychlosti a potenciometr přímo ovládá napájení. V režimu JÍZDA potenciometr neovládá rychlost přímo, je aktivován plynulý rozjezd / brždění.

UDĚLENÍ TRAŤOVÉHO SOUHLASU, tlačítka SOUHLAS / ODHLÁŠKA: slouží jako náhrada telefonické komunikace. Dostupné pouze pokud je PROMZ v pohotovostním režimu. Stisk tlačítka OHLAS se na displeji zobrazí seznam druhů vlaků, otáčením potenciometrem se seznam posouvá, druhý stisk odešle požadavek do sousední stanice s informací o druhu vlaku. Tlačítko ODHLÁŠKA slouží k odmítnutí nabízeného vlaku.

STAVĚNÍ POSUNOVÉ CESTY:

Každé zhlaví stanice se obsluhuje samostatně. Princip je odkud kam se posunuje podle toho se určuje pořadí stisku tlačítek v kolejovém reliéfu. Během stavění posunové cesty se postupně rozblikají průsvitky v místě vyhybek ( provádí se manipulace s výměnou). Po dokončení dojde k závěru jízdní cesty a zvolená posunová cesta se prosvítí bíle. Žádná manipulace s tlačítky na daném zhlaví stanice již není akceptováná, dokud nedojde ke zrušení jízdní cesty. PROMZ automaticky změní směr podle zvoleného pořadí stisku tlačítek. Poté lze postup zopakovat na druhém zhlaví, nebo lze použít tzv. Pomocné stavědlo

STAVĚNÍ VLAKOVÉ CESTY

Stanice Malá Deštná, je stanicí konečnou vjezd a odjezd lze realizovat pouze na jednom zhlaví. Předem musí být udělen souhlas pro jízdu vlaku ze sousední stanice. První stisk určuje směr jízdy, stiskne se tedy buď tlačítko VJEZD nebo ODJEZD a další je tlačítko v kolejovém reliéfu u čísla koleje. Dále je to stejné jako při posunu jen průsvitky s vlakovou cestou svítí červeně. Jakmile je vlaková cesta postavená dojde k závěru výměn a rozsvítí se povolovací znak v symbolu vjezdového nebo odjezdového návěstidla. Poté se PROMZ přepne na režim JÍZDA a lze uskutečnit jízdu vlaku. ZEZZ nemá kontrolu obsazeného úseku, je pouze “softverově” simulována, pro případné nedostatky lze použít tlačítka u koleje v reliéfu a JE KOLEJ VOLNÁ? Vjezd nebo Odjezd lze provést pouze na /z dopravních kolejí. Vjezd na obsazenou kolej: Postup je stejný jako při vjezdu, jen nedojde k závěru vlakové cesty relief s vlakovou cestou bliká červeně, je nutno stisknout tlačítko PŘIVOLÁVACÍ NÁVĚST, tím dojde k závěru vlakové cesty v místě symbolu vjezdového návěstidla se rozbliká bílé světlo a PROMZ se přepne do režimu POSUN.

Projekt mi zabral dva roky a bez pomoci Malé železnice by asi nevznikl. Celé je to postaveno na Arduinu Mega256, není to úplně dokonalé, ale prozatím je to asi nejsložitější projekt co jsem dotvořil. V předcházejících variantách jsem měl kupříkladu kromě varianty provozu Jízda a posun jsem ještě měl asi deset rozdílných nastavení maximální rychlostia zrychlení označené podle řad lokomotiv, nakonec jsem to ale stejně nepoužíval. Stejně jako nastavení hodin. Jako naprosto zcestnou perlu uvedu, že v jedné z variant jsem na spodním řádku na displeji byl časově nastavený grafikon kde se informace o vlaku zobrazovaly pět minut před odjezdem/příjezdem a v čase odjezdu/příjezdu nápis začal blikat. Hračka to byla pěkná ale prakticky nepoužitelná, právě kvůli modelovému času, který neuprosně běží..

Uvítám Vaše náměty na opravy nebo úpravy tohoto projektu