Úvrať na konci světa

Segmentové kolejiště

Velikost provozní 180 x 140 cm, velikost pro skladování 180 x 80 cm.
 
 
Základem tohoto kolejiště je návrh kolejiště od Milana Ferdiána Segmentové kolejiště had_martin14785_ . Kolejiště mě zaujalo natolik že jsem neodolal a návrh nepatrně upravit. Úvraťovou větev jsem prodloužil do koncové stanice Pačejov. Původní návrh je asi v polovině stránky http://diskuze.modely.biz/viewtopic.php?f=1&t=4518&start=360
 
 
Jak už napovídá název jedná se o zapomenutou železnici v kopcích.
Osobní dopravu na trati zajišťují motorové vozy. V nákladní dopravě lze spatřit všechny běžné řady motorových lokomotiv. V případě neschopnosti turnusového stroje lze spatřit i parní stroje.
 
 
Trať Starý Újezd – Pačejov je ve stanici Starý Újezd (SN) pomyslně napojena na celostátní železniční síť. Skryté nádraží slouží jako zásobárna souprav , pro viditelnou část kolejiště. Starý Újezd je město, kam dojíždí většna obyvatel z okolí tratě, do zaměstnání a do škol. Ze Starého Újezdu vede trať kolem vlečky oblastního velkoskladu potravin do Hrádku. Velkosklad potravin železnice zásobuje denně čerstvým zbožím pro pojízdné prodejny ,ktré tvoří nedílnou součást zásobvání obyvatelstva potravinami. V nádraží Hrádek je umístěna jednomístná remíza, skladiště, vlečka uhelných skladů a místního pivovaru. Vlečky jsou zásobovány podle potřeby.
 
 
Z Hrádku pokračuje trať úvratí do zastávky Zálesí, mostem překoná trať z Újezdu do Hrádku a končí ve stanici Pačejov. Na nádraží je skladiště, kde se denně nakládají konve s mlékem pro mlékarnu ve Starém Újezdu. Volnou skládku využívají především lesáci pro nakládku dřeva. V sezoně je také využítá pro nakládku zemědělských komodit.
 
 
V osobní dopravě je provoz neméně zajímavý. Na části tratě z Hrádku do Pačejova slouží dvounápravové motorové vozy řady M131nebo M152. V Hrádku se na většině spojů musí přestupovat. Na dolní větvi z Hrádku do Starého Újezdu slouží čtyřnápravové motorové vozy řad M240, M262 Na spěšných vlacích z okresního města do Hrádku zajíždí motorové vozy M 286.