Úvrať na konci světa III

OBĚHY

 
Součástí jízdního řádu jsou oběhy hnacích vozidel a souprav. Protože většina vlaků na kolejišti je tvořena pouze samostatným motorovým vozem, s vyjímkou dvou spěšných vlaků, je zbytečné vytvářet oběhy souprav. Hnací vozidla jsou rozdělené podle druhu výkonu, jestli jezdí na osobních vlacích, nákladních, turnus může být i smíšený. (TS) Turnusové skupiny se rozlišují čísly.TS je vlastně výpisem jízdního řádu pro dané hnací vozidlo případně skupinu vozidel, na kterém vlaku kam jede a kdy se vrací. Podle toho lze taky spočítat kolik hnacích vozidel bude potřeba. Kromě TS08, která vozí manipulační vlaky, je vytvořen jednodenní oběh jednoho motorového vozu, v TS08 by se to dalo taky odjezdit s jedním hnacím vozidlem, ale v SN jsou pro tento účel vyhrazeny tři koleje, na každé je připraven jeden manipulační vlak.
 
Jednotlivé turnusové skupiny zakreslené do GVD

TS03

 

TS04

 
 

TS05

 
 

TS08

 
 
Další pomůcka je sešitový jízdní řád, ten má strojvedoucí na stanovišti. Obsahuje pouze informace k danému vlaku, příjezdy odjezdy z jednotlivých stanic. Pro modelování provozu je víceméně zbytečný, vyjímku tvoří velké kluby modelářů, ty napodobují provoz jiným způsobem než umožňují domácí podmínky.
 
 
Další je staniční jízdní řád, ten obsahuje informace o všech vlacích, které danou stanicí projíždí, zastavuji, provádí manipulaci. Z modelářského hlediska je asi nejdůležitější.
 
 
Už jen stačí vytvořit karty vozidel, vypočítat kilometrický proběh, stanovit lhůty oprav……, samozřejmě to nemyslím vážně předtím by bylo dobré to kolejiště postavit…..Úžasný
 
ČerTT