Továrna

Průmyslový areál

Na tomto kolejišti jde především o posun. Oblast je rozdělená do několika areálů. Hlavní motiv je továrna, přes celou délku kolejiště u kulisy. Dále zde nalezneme místní uhelné sklady, sklad hutního materiálu. Rozměr kolejiště je 180 x 40cm. Kulisa odděluje technologickou část kolejiště.
Šířka kolejiště nedovoluje klasické pojetí kolejiště, souprava vjíždí na viditelnou část kolejiště z pravé strany zamaskovaným otvorem v kulise. V pravé části kolejiště se rovněž nachází hlavní segmentová točna, ta se používá pro manipulaci (přestavení) celé vlakové soupravy na určenou kolej. Toto řešení je úspornější na prostor více než běžné zhlaví složené z vyhybek. Navíc segmentová točna má pouze tři pozice a lze ji ovládat ručně, bez elektroniky.
 
 
Kolejiště je vhodné spíš pro vyznavače posunu, osobní doprava na kolejišti nemá opodstatnění, jelikož se jedná o tovární vlečky. Možná by se dal provozovat zaměstnanecký vlak, ten pouze přiváží a odváží zaměstnance ze směny.
 
 
Budova expedice, je vybavena přesuvnou, s jejiž pomocí probíhá i manipulace ve skryté části. Případně lze simulovat nakládku vozů. Do tovární haly je natlačen plošinový vůz, ten se odpojí na přesuvně (případně pokud souprava není delší než přesuvna vůz se nemusí odpřahat) pomocí přesuvny se vůz za kulisou vymění za stejný vůz opatřený nákladem. Vozy se vzájemně vymění, prázdný vůz se zařadí do vlaku k odjezdu na kolejiště, ložený se pomocí přesuvny přistaví do haly expedice, kde počká na vyzvednutí lokomotivou.
 
 
Hala ve středu kolejiště, je uvnitř opatřená malou segmentovou točnou, lze zaměnit za přesuvnu, ta ale zabere více místa a pro potřeby výměny vozu je segmentová točna postačujíci. Podobný způsob manipulace, Vůz ložený uhlím se nasune do haly, točna se s vozem přestaví na sousední kolej. Za kulisou se vymění ložený vůz za prázdný, ložený se přistaví znovu k návratu na viditelnou část kolejiště. prázdný se vrátí do haly jako vyložený vůz a vyčká další manipulace.
 
 
ČerTT