Enko 160×70

 

LÁZEŇSKÁ DRÁHA

 
Tento projekt je jedním z těch co již několik let čekají na dokončení, takže měl dost času “uzrát”, Za tu dobu nějak vymizely podklady, naštěstí velká část zůstala v tištěné podobě, tak to nějak dám dohromady.
 
Znázornění pomyslné železniční sítě, tmavěmodrá čísla jsou čísla traťových úseků, ty menší jsou vzdálenosti a teoretická rychlost v daném úseku.
 
Typická idea kolejiště, netypické zpracování vedení tratě, tak lze kolejiště charakterizovat. V rámci úspory místa jsem zvolil hlavní nádraží částačně v oblouku, enko nemá takové problémy se spřáhly jako TT, přesto je pro manipulaci vhodné počítat raděj s přímým úsekem. Stanice je osazená pouze skupinovými návěstidly, dá se tak využít téměř celá délka koleji ve stanici, stejně bych proti plánku doporučil prodloužení kolejiště.
Odbočka na vedlejší trať není řešená běžným způsobem ze stanice , ale odbočkou z širé trati.
 
Viditelná část kolejiště
 
Podzemí kolejiště, přesuvna, odstavné koleje, spojovací koleje s viditelnou částí
 
Pro iluzi provozu několik základních drobností. Iluze provozu vzniká v SN to zastupuje čtyři pomyslné stanice a dvě pomyslné zastávky ty plní úlohu vyčkávacích úseků, pro získání času a zároveň kryjou vjezd na viditelnou část kolejiště. Jsou umístěny v přímém úseku stoupání. Celkem kolejiště disponuje devíti stanicema, šest je imaginárních, tři jsou viditelné a jednou odbočkou na širé trati.
SN je tvořeno pětikolejnou přesuvnou, přičemž dvě koleje patří stanici Zámostí, kde celá trať začíná. Další dvě koleje patří stanici Kralovany, kde trať končí. Jedna kolej v SN je tedy společná pro obě fiktivní stanice a používá se pro průjezdy vlaků a k manipulaci. V SN jsou ještě kusé odstavné koleje slouží k odstavení souprav, pro svoji potřebu jsem si je pojmenoval jako imaginární stanice v levo je Hrádek na pravo je Lomnice, usnadňuje to tvorbu GVD. Řešení je zvýšit počet kolejí na přesuvně v SN, nebo soupravy z kolejiště uklidit.
 
Fiktivní procházka po trati začne tedy v žst. Lomnice ( na odstavné koleji), souprava najede na přesuvnu, tedy do žst. Zámostí, přesuvna se vytáhne a ručně se provede manipulace ( pokud tak již nebylo učiněno po příjezdu vlaku ). Přesuvna se zasune souprava pokračuje obloukem do přímého úseku trati kde je zastávka Malá Ves (vyčkávací úsek). Nyní se souprava dostavá na viditelnou část kolejiště vjíždí do stanice Řéčov místní nádraží, Následuje odbočka Křivé, zde se tratě dělí, bohužel odbočkou pokračuje hlavní trať (snížená rychlost) nebo přímým směrem přes zastávku Mirkovice do stanice Bobová- Lázně. Hlavní trať pokračuje (vyčkávacím úsekem) zastávkou Obora obloukem na přesuvnu v SN do žst Kralovany. Opět následuje vytažení přesuvny a manipulace se soupravou, po zasunutí je možno odstavit soupravu do žst Hrádek (na odstavné koleje ), nebo zůstane v Kralovanech připravená na zpáteční cestu.
 
Pohled na nádaží v Řéčově
 
 
 
Řéčov místní nádraží, nachází se na trati ze Zámostí do Kralovan a místní trať přes Mirkovice do konečné stanice Bobová – Lázně.
Řéčov je městečko, kromě továrny na výrobu syntetyckých barev (TOSYNBA závod 03 Řéčov)), která má svůj areal vedle nádraží, není ve městě žádný průmysl. Většina obyvatel proto do zaměstnání dojíždí. Kolejiště stanice je poznamenáno blízkostí města, Vedení dráhy se již roky snaží dohodnout s městem o odkupu pozemků a rozšíření stanice, ta svojí dispozicí nedostačuje náročnému provozu. Je zde proto aplikováno několik vyjímek z obvykle platných dopravních předpisů, jako vjezd solo mot. vozů na kusou částečně manipulační kolej č.2. Stanici rovněž chybí skladiště (bylo zbouráno , na jeho místě stojí zastávky autobusů) spěšniny jsou odbavovány přímo na nástupišti nebo na koleji č.2b. Stanice je částečně v oblouku, to samo o sobě představuje nesnáze. Ve stanici jsou průjezdné koleje č.1, č.3, č.5, kusá kolej č.2 slouží pro manipulaci do stroj. stanice a do areálu Tosynby, zároveň na ni vjíždí i mot vozy z Lázeňské lokálky. Ve strojové stanici je na koleji č.2a jednovístná remíza, zde se provádí drobné opravy jak lokomotiv, mot. vozu, ale i osobních a služebních vozu, ktré slouží na lokálce. Vedle remízy na koleji č.2b se mezi výkony odstavují osobní a služební vozy.
 
 
Dva pohledy na TOSYNBU a depo v Řečově
 
 
Mirkovice, malá osada v její blízkosti býval hojně navštěvovaný rekreační areál “U rybníků” než zdejší vodu několikrát vytrávila továrna na syntetycké barvy TOSYNBA v Řečově.
 
Pohled na zastávku
 
Pohled z Řečovského zhlaví na odbočku Křivé a zastávku v Mirkovicích
 
Bobová – Lázně, zde se nachází malé ale známé nervové sanatorium ukryté v lesích kousek od nádraží. Stanice má tři koleje. Kolej č.1 je dopravní, č.2 je strojová objízdná, kolej č.3 vede ke skladišti a k volné skládce za ním. Skladiště využívá hlavně zdejší JZD, volnou skládku pak státní lesy k nakládce dřeva.
 
Bobová – Lázně
 
Příště zase něco o jízdním řádu.