Dva rozchody

“ÚZKÁ”

Návrhy publikované na stránkách fora modely.biz jsou pro mě pořád dobrým námětem na předělávky. V poslední době mě obzvlášť zaujal Milanův návrh “SEDM DVORŮ”. Jelikož jsem ovšem vyznavač velikosti TT byl jsem nucen předělat plánek, ten původní je v eNku. A když už sem to překresloval dovolil jsem si to dotvořit… Sice se kolejiště již nedá zařadit do kategorie MINI, nicméně provozně mi vyhovuje víc. Proti původnímu návrhu je kolejiště dvakrát větší. Tvarem připomíná ležaté písmeno J nebo obrácenou 6
 
 
Proti originálu přibyla koncová stanice úzkokolejky a SN pro normální rozchod. Stanice se nachází v “přístavku” a jsou nad sebou. Přístavek je odnímatelný a jze ho po dobu pracovního klidu mít uložen pod kolejištěm.
 
Styková stanice dostala jméno Bílé Skály, na straně rozchodu 1435 mm jsou dvě dopravní koleje, jedna manipulační, ze které se v levo zajíždí do depa, to slouží pro lokomotivy obou rozchodů, v pravo se přes úvrať najíždí na podvalníkovou jámu, k překládání vozů na úzký rozchod.
Na straně úzkého rozchodu 760 mm, má stanice jednu dopravní, jednu manipulační a jednu skládkovou kolej.
 
Ze stanice Bílé Skály vedou obě tratě souběžně, levým obloukem za kulisu, přičemž normálně rozchodná trať klesá do tříkolejného SN , úzká stoupá a opět se “vynoří ze zákulisí” před stanicí Kopečky.
 
Stanice Kopečky je koncovou stanicí úzkokolejky. (Podle uvážení ovšem lze pokračovat dalším dílem, nebo příkladně moduly dále) Stanice Kopečky má dvě dopravní koleje, jednu manipulační se skladištěm, a kolej do výtopny. Zdejší výtopna slouží pouze pro “nocování” lokomotiv.
 
 

PROVOZ

Do provozu nelítostně zasahuje velikost kolejiště. Z toho důvodu není v Bílých Skalách skladiště, je zde sice možnost přistavení vozů na skládkovou kolej, ta je ovšem na ůzkém rozchodu. Další drobnost je používání brzdících vozů v nákladní dopravě na úzkokolejce. To jsou důvody proč bude nákladní doprava minimální, vychází to to na přepravu jednoho nákladního vozu na jeden vlak??? O to víc se bude muset na úzké jezdit, krom dřeva z lesů a nějakých zemědělských komodit není ani moc co převážet.
Takže zbývají cestující, respektive turisté, vladne zde tedy osobní doprava. Na normálně rozchodné trati převládají v osobní dopravě motorové vozy, pouze “dělnické” vlaky poveze klasická souprava. Na úzké to bude TU 47 + Balm-u
 
Tentokrát jsem změnil postup a pro jízdní řád jsem zvolil neobvyklou variantu. Není to z mojí hlavy někde jsem to četl, pravděpodobně to byla nějaká publikace od Malé železnice, na železnici se obvykle pracuje na dvanácti hodinové směny, většinou od 6:00 do 18:00 pak se směny střídají, to se dá využít pro přerušení ježdění a pro chystání souprav v SN. Tři koleje v SN nedávají moc šancí na manipulaci, pokud ovšem použiju výše zmíněnou variantu “Na směny” bude to stačit.
 
 
DENNÍ SMĚNA:
6:00
normální rozchod: Mn – SN, MOs M 240, Balm – SN, Os 2x Bai – SN,
úzky rozchod Os – TU 47, Balm-u, Kopečky, posilový vůz Balm-u – Kopečky, Mn – Bílá Skála
 
Mn přijíždí do Bílé Skály po vyřízení formalit začíná staniční posun, jako první zásilky pro depo, pokud tedy něco manipulační vlak dovezl, kotel s naftou, zetku s náhradními díly nebo podobně. Po obsloužení depa se přistaví vozy (vůz) na podvalníkovou jámu k nakládce na podvalníky. Naložené vozy téúčko přestaví na manipulační kolej, aby byla stanice připravená pro příjezd osobáku. Na normálním rozchodu se rovněž přerušuje posun před příjezdem osobáku. Osobní vlaky se sjíždí krátce po sedmé ráno a před půl osmou se vydávají do cílových stanic. M240 jede solo. Po odjezdu osobní skupiny je čas dokončit posun, od depa je třeba odvést vyložené vozy jinak budou blokovat vjezd.
V Kopečkách je potřeba přepřáhnout téúčko a připravit osobní vlak.
Po osmé hodině z Bílé Skály odjíždí na úzké Mn vlak do Kopečků, ten normálně rozchodný Mn čeká na vykřižování s osobním vlakem. Před jeho příjezdem odjíždí z Kopečků po vykřižování s Mn z Bílé Skály osobní vlak. Osobní vlak bude posílen o jeden vůz, tento spoj využívají turisti. Posílený bude i normálně rozchodný MOs v čele s M240 z SN. Po příjezdu MOs do Bílé Skály může Mn odjet do SN souprava Mn se na téhle “směně” už nevrátí a zůstane v SN.
V Bílé Skále na úzké, se přepřáhne lokomotiva na osobním vlaku a osobáček je připraven na cestu do Kopečků. Na normálněrozchodné straně odstaví motorák přípojný vůz před depo a vrátí se na nástupiště pro svoje cestující. Po nástupu cestujících je připraven zamířit do SN.
V Kopečkách přistavíme vůz od manipulačního vlaku ke skladišti k nakládce. Lokomotivu od Mn vlaku “uklidíme” do topírny, tam vyčká dalšího výkonu.
Po desáte hodině se z Bílé Skály rozjíždí oba osobní vlaky. Ve stanici Kopečky po přepřahu lokomotivy vrátíme posilový vůz na kolej vedle topírny.
V Bílé Skále se osobní vlaky znovu potkají o půl dvanácté, zatím co na normálně rozchodné straně po přestupu cestujících motorový vůz nastupuje na spáteční jízdu. Lokomotiva na úzké odstaví osobní vůz na skládkovou kolej a odjede do depa.
V Kopečkách lokomotiva z topírny sestaví osobní vlak, připojí odstavený osobní vůz a sestavený osobní vlak přistaví k nástupišti.
V jednu hodinu odpoledne se setkání osobních vlaků v Bílé Skále opakuje. Jeden rychlý obrat do Kopečků
Ve tři hodiny odpoledne přijíždí do Bílé Skály na úzkokolejce osobní vlak, tentokrát s předstihem před normálně rozchodným kolegou, je třeba posílit soupravu osobního vlaku o odstavený osobní vůz a připravit soupravu k nástupišti.
Chvíli po ukončení manipulace na úzké přijíždí do Bílé Skály osobní vlak tvořený klasickou soupravou dvou vozů Bai. Přepřah lokomotivy a následuje souběžný odjezd obou osobních vlaků.
Ve stanici Kopečky po přepřahu lokomotivy vrátíme posilový vůz na kolej vedle topírny. Po čtvrté hodině se zkrácená souprava vydá na cestu do Bílé Skály. Před příjezdem osobního vlaku na úzké, přestavíme lokomotivu z depa na manipulační kolej, lokomotiva od osobního vlaku pojede do depa a lokomotiva z manipulační koleje se připojí k vlaku na zpáteční cestu do Kopečků.
Na normálně rozchodné straně stanice přijíždí M 240 jako motorový osobní vlak. Výměna cestujících a zpáteční cesta do cílových stanic.
Ve stanici Kopečky opět posílíme soupravu osobního vlaku, je čas návratu turistů. Po příjezdu osobního vlaku do Bílé Skály je posilový osobní vůz odstaven na skládkovou kolej.
Následuje příjezd motorového vozu M240, ten zajede do depa pro odstavený přípojný vůz a soupravu přistaví k nástupišti.
Krátce před šestou večer se osobní vlaky rozjíždějí do cílových stanic.
18:00
 
 
Noční směna není tak nabitá, ale je třeba vrátit do Bílé Skály naložený nákladní vůz od rampy z Kopečků a taky připravit soupravy na raní nápor cestujících…
ČerTT

Napsat komentář