DFa limitka od MM pokračování

DFa limitka od MM pokračování

Doplnění 7.8.
 
 
SKŘÍŇ: Na skříň modelu jsem za použití vteřinového lepidla dolepil nástupní dveře, poštovní schránky.
Okap nad nástupními dveřmi jsem zkoušel pájet…. naprostý nedostatek osobních předpokladů… Asi dvě hodiny jsem poté odstraňoval následky svého nerozvážného činu. Záver…drobné díly prostě budu lepit vteřinovým lepidlem.
 
 
Samostatnou kapitolu tvoří vyhlídky vlakvedoucího, Jedná se o můj první model z leptaného plechu, tomu odpovídá i moje nevybavenost potřebným nářadím a pomůckami. Při sestavování vyhlídky jsem jasně pocítil nedostatek v podobě absence ohýbačky na fotolepty. Až doposud jsem všechny ohyby provedl bez problémů pomocí kleští, ty ovšem na vyhlídku nestačily. Přes veškerou snahu se mi nepodařilo ohnout hranu nezi okny na vyhlídce. Nezbylo mi nic jiného než se uchýlit ke lsti. Neohnutelnou hranu jsem celou pomocí pájky pocínoval vydatnou vrstvou a poté jsem cín opiloval. Vzniklá hrana sice není úplně echt gold, ale na nic lepšího prostě nemám. Vyhlídku jsem nakonec zapájel z vnitřní stany do skříně.
 
 
 
 
Na čela skříně jsem z drátku dotvořil topné spojky
 
 
 
Klidně se na mě můžete koukat jeko na neschopného, drobnosti jako víčka mazání torny, jsem prostě vzdal.
 
Stupačky pro posunovače na straně neprůchozího čela jsem si trochu upravil. Boční vzpěra stupačky je krátka a lze ji připájet jen ke skříni modelu. Tato možnost znemožňuje model rozebrat. Vzpěru jsem odstranil a ze zbytku vytvořil novou vzpěru, tu jsem přiletoval z boku ke stupačce a druhý konec k pevnému rámu.
 
 
STŘECHA: Nejsem si jist jaké plátování měla střecha v originálním stavu, důležitější je že se mi plátování střech v modelu nelíbí, je to moc jemné. Sehnat fotku skutečného vozu, kde by bylo jasně vidět plátování střechy moc není. V podstatě jsem narazil jen na jednu, na stránkách MM. Podle této fotky je velikost plátů na střeše asi dvojnásobná, v porovnání s modelem.
 
Každou druhou drážku na střeše modelu jsem vytmelil. Po vytvrzení tmelu nastupuje ta méně oblíbená část práce, broušení. Je nezbytné postupovat při broušení opatrně, aby nedošlo k poškození střešních větračů, stejně se tomu nedá moc zabránit. Drážky, které mají na střeše zůstat vidět je potřeba opravit. Střecha před nástřikem plniče se základní barvou musí projít důkladnou očistou.
 
 
Následoval nástřik plničem se základní barvou a znovu oblíbené broušení. Plnič krásně ukáže všechny nedostatky. Tentokrát je už nezbytné odstranit barvu i ze střešních větračů. Nástřik plničem a broušení jsem zopakoval dvakrát. Finální dotmelení střechy bude následovat po přilepení střechy k modelu, kde se bez tmelení dělící roviny střechy a modelu nevyhnu.
 
Střecha, má jednu, pro mě, nepochopitelnou vadu! Na stránkách MM i v návodu je uvedena možnost digi osvětlení modelu pomocí funkčního dekoderu MP – 4 výstupy (lze koupit přímo na stánkách), takže mi nejde do hlavy proč je ta drážka na spodní straně střechy úzká ? ? ? A pro umístění tohoto typu dekodéru se musí rozšířit. Na tuto skutečnost je třeba pamatovat před přilepením střechy.
 
SPODEK VOZU: Prošel lakovnou, fotku spodku vozu v základní barvě jsem nějak opomenul. Moje nedočkavost způsobila lakování přes polední vysoké teploty a výsledek tomu odpovídá, jemná krupička na povrchu, no barva stihala zasychat ještě dřív než se dostala na povrch modelu. Spásný závan větříčku krom osvěžení donesl i nějaký prach a v zápalu boje jsem ho zalakoval, stejně budu model patinovat tak to opravím až se budu zabývat patinováním modelu.
 
ČerTT
 
DOPNĚNÍ 7.8.
 
V předchozím textu jsem se zmínil o víčku, respektive o celém zásobníku mazacího oleje pro tornu podvozku. Možná že jsem měl štěstí ale podařilo se mi pořídit několik fotek tohoto dnes již ojedinělého úkazu na vozech. Fotky jsou ze včerejšího večera. Vůz řady BDs 82-40 076-7 Dom. st. Bohumín
 
 
 
 
 
Při focení a prohlížení mě napadlo, že tuto partii zkusím ztvárnit úplně jinak než zamýšlel výrobce leptu. Zřejmě se pokusím využít vyleptané místo na modelu, a nechám si v Malé Železnici laserem vypálit díly z papíru. Sice mám trochu obavu co se týká rozměrů jestli jsem vůbec v těchto rozměrech schopen pracovat, no to zjistím …
 
Předchozí část: Díl 1
Pokračování: Díl 3, Díl 4, Díl 5
 
ČerTT