Chladící vozy řady L / Lp 25. sk.

Donutil jsem se a vytvořil jsem popisy pro verze vozu ČSD, pro Maďarskou a Řeckou variantu, popisky ještě nemám. Trochu je problém s fontem písma, (řecká verze) a s nečitelností fotek (maďarské varianty). A taky mě trochu zaměstnal další projekt do kategorie 3Delaření. Ale zpět k obtiskům, tištěno na inkoustové tiskárně, samozřejmě omylem na bílý obtiskový papír. Pro chladící vozy by to šlo tisknout i na průhledný obtiskový papír. Obtisky byly takové moc jednoduché tak jsem si vymyslel dvě loga, na vozech v reálu loga nebyly.

obtisky pro vozy L / Lp

A teď zpět k modelům. Vozy řady L měly šedou střechou, nemám vhodný odstín tak střechy vozu zůstala bílá, stejně budu model patinovat, takže tuto nedokonalost napravím. Panty a táhla zavírání nákladových vrat jsou natřeny černou barvou, stejně tak žebříky a servisní plošiny.

LIcoqrs, Icoqrrs / Icoqs / IcsDessau2n, EK-2, chlazené ledem, podlaha s roštem, s průběžným kabelem elektrického topení (některé navíc parním topným potrubím), většina v majetku Čs. průmyslu masného

Model jsem “zkušebně” opatřil logem Masného Průmyslu.


LpIbopsDessau2n, EKB-2, bez el. kabelu; pro přepravu piva (dodány pivovarům)

Obtisky pro tento vůz by to chělo ještě vyšperkovat nějakým logem….


To by bylo pro chladící vozy prozatím vše, hodně modelářských úspěchů

ČerTT