Administrativa

Administrativa

Množství modelů, moje skleroza a studium internetu mě přivedly k myšlence ucelené kartotéky vlastních modelů. O tento počin jsem se již v minulosti pokusil několikrát. Většinou se jednalo o psané záznamy a marné pokusy.
První kompletní seznam svých modelů jsem udělal v roce 1999, ten je doposud, ještě s rokem 2001 jediným kompletním seznamem. Poslední seznam je z roku 2003, ten ovšem není kompletní, už si nevzpomínám zda byl či nebyl dokončen nebo ze sešitu prostě vypadly listy,takže je co dohánět.
První seznam modelů přes počítač jsem sestavoval v roce 2001, nikdy nebyl dokončen a navíc se stejně nedochoval. Druhý pokus sestavit kartotéku modelů přes počítač skončil naprosto stejným úspěchem jen o čtyři roky později.
 
Takže jsem se rozhodl za neúspěchy udělat tlustou čáru a vyzbrojen novými poznatky jsem se opět vrhnul na tvorbu kartotéky.
 
Seznam vozových karet
 
Základem jsou vozové karty odvozené od karet vozů jaké používají modeláři Ostramo.
Na kartě je sloupec s informacemi o skutečném voze, jeho typový list, je li k dispozici, sloupec informací o modelu s jeho fotkou a sloupec pro doplňující informace, týkající se momentálního stavu vozu, jeho rekonstrukcích, nehodách atd… Součástí kartotéky je seznam modelů s odkazy na jednotlivé vozové karty.
 
Karta vozu Vase
 
První sloupec v kartě vozu tvoří informace o skutečném voze s jeho typovým listem. Stránky parostroje se ukázaly jako neocenitelný pomocník. Stránky obsahují více informací, vybral jsem jen ty podle mého základní a k tomu poznámky o zvláštní výbavě vozu a jeho použití.
 
Karta vozu Pao
 
Střední část je věnovaná konkrétnímu modelu. Obsahuje jeho označení, rozměry a pro lepší orientaci taky fotku modelu.
Nešťastná situace nastene v případě dvou a více stejnýc h modelů. K rozlišení slouží poznámka IDENTIFIKACEC MODELU, jde o zapsání odlišností jednotlivých modelů, např. rozdíly v povrchové ůpravě, rozdílný počet nebo umístění detailů na voze. V nejhorším případě se model ze spodní strany označí třeba číslem karty nebo tak nějak.
Krajní sloupec PROVOZNÍ ZÁZNAMY je určen pro záznamenání aktuálního stavu modelu, podle předpisu V 30 o prohlídkách vozů ČSD.
 
Kromě vozových karet taky momentálně tvořím, lépe řečeno opisuji, různé tabulky z drážních předpisů, hlavně se snažím vybrat si ty co lze použít pro modelový provoz.
 
 
Do budoucna plánuju vytvoření uceleného systému Hlášenek a Oznámení a Záznamů, jako ve skutečnosti, když teda mám ten stodvacet krát zmenšený svět Úžasný.
 
ČerTT